Vis bestellen kan bij ons ook. Voor heerlijke avondjes, Kerst, Pasen of andere gelegenheden. Download en print het formulier, vul het in en geef het af in de winkel. Ingevulde formulieren mogen ook gemaild worden naar info@visavis-utrecht.nl